Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm

Home || Archive || Locations

 

Hình Ảnh Sông Jordan:

Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

(Hien Quang biên soạn với hình ảnh trong chuyến đi Jordan và Israel - và từ các trang tư liệu về sông Jordan)

Cách trung tâm thành phố Tiberias khoảng 10 km về phía Nam trên sông Jordan, có một địa điểm thu hút khoảng nửa triệu người hằng năm

Đó là trung tâm Yardenit

nằm bên sông Jordan - thuộc Israel

Người ta đến dìm mình vào dòng sông để cử hành nghi thức rửa tội

hay để tái tuyên xưng đức tin và suy niệm về đoạn phúc âm nói về bí tích rửa tội

Trên các bức tường trong khu vực này có gắn các tấm bảng ghi lại đoạn Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa bằng rất nhiều ngôn ngữ

Có cả tiếng Việt

Thế nhưng theo khoa khảo cổ và kinh thánh, nơi thực sự Chúa Giêsu chịp phép rửa cách xa Yardenit cả trăm cây số, ở gần Biển Chết, thuộc về lãnh thổ Jordan được gọi là Bethania - "Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa." (Gioan 1, 28)

Căn cứ trên các cuộc khai quật năm 1996, người ta tin rằng đây là khu vực Thánh Gioan Tiền Hô đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu

Ngày 10 tháng 5, 2009 - ĐGH Benedict XVI đã đến thăm viếng nơi này với sự hướng dẫn của Vua AbdullahHoàng Hậu Rania của Jordan

Con người chưa biết chính xác nơi Chúa chịu phép rửa - Tuy nhiên có một điều chắc chắn: Thánh Gioan Tiền Hô đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu

Hien Quang - Jan. 1, 2010

 


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.