Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm || Hỏi Đáp

Home || Archive || Locations || FAQ

Ngôi Mộ Chúa Giêsu (3)

Thánh Lễ trước Mộ Thánh Chúa do các Cha dòng Phanxicô phụ trách hát lễ tiếng Latin

(Báo trước: Các đoạn video này quay với vị trí không thuận tiện và bằng máy chụp hình => chất lượng kém)

NHẬP LỄ

 

KINH TIN KÍNH

SANTUS

TUNG HÔ TRUYỀN PHÉP

 

Phần Phụng Vụ Thánh Thể được cử hành phía trong, ngay trên mộ Chúa Giêsu

 

KINH LẠY CHA

CHIÊN THIÊN CHÚA

HIỆP LỄ - KẾT LỄ

 

Ngôi Mộ Chúa Giêsu >>>

Vài hình ảnh về ĐGH Benedict XVI viếng Nhà Thờ Mộ Thánh >>>


 

Hien Quang - Chúa Nhật Lễ Lá 2010 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.