Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm

Home || Archive || Locations

 

Thành Jericho

Jericho, cách Jerusalem 24 km về phía Đông, là thành phố lâu đời nhất thế giới có dân cư sinh sống liên tục cách nay 10 ngàn năm.

Từ Jordan các đoàn hành hương nhập cảnh vào Israel thường đi qua ngã cầu Allenby Bridge (Jordan gọi là King Hussein Bridge) và từ đó đến thẳng thị trấn Jericho.

Nằm dưới mực nước biển 260 mét, Jericho là thị trấn thấp nhất thế giới.

 

Du khách đến Israel đều đến xem cây vả ông Gia-kêu trèo lên cách nay 2000 năm để được nhìn thấy bóng dáng Chúa Giêsu!

Nhưng chẳng những ông đã được nhìn thấy mà còn được Chúa dừng lại nói chuyện và đến ở nhà ông!

Có phải chính cây vã này cách nay 2000 năm ông Giakêu đã nhìn thấy Chúa? - Có thể không phải nhưng điều chắc chắn là ông đã nhận được Ơn Cứu Độ theo lời Chúa nói!

Jericho còn một địa điểm thu hút khách hành hương nữa: ngọn núi nơi Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ với những vinh hoa phú quí thế gian, sau khi ăn chay 40 đêm ngày.

Trên sườn núi hiện nay có Tu Viện Cám Dỗ (Monastery of Temptation) thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp

Hai em gái Palestine bên luống bắp cải dưới chân núi Cám Dỗ

Ngoài ra còn có nhà hàng Cám Dỗ - một cách "ăn theo" Phúc Âm của ngành du lịch!

Nhà thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp

Nhà thờ Công Giáo

Trường Học trong khu nhà thờ Công Giáo

Trong nhà thờ

Cảnh chạng vạng tối trên đường đi đến Jerusalem

Là thành phố đầu tiên dân Do Thái thời Cựu Ước chiếm đóng sau 40 quanh quẩn trong sa mạc, Jericho lại là vùng đất đầu tiên (cùng với dãi Gaza) người Do Thái trao lại cho Palestine theo hiệp ước hòa bình năm 1994!

Hien Quang - October 24, 2010


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.