Nhà || Lưu Trữ || Hỏi Đáp

Home || Archive || FAQ

Hình Ảnh Ngày Nay Về Các Địa Điểm Trong Tân Ước
Today's Pictures Related To New Testament Locations
Địa Danh
Ghi Chú
Tân Ước
Phụng Vụ
Di tích Thánh Phaolô tại Roma: Nơi tử đạo và Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành   Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
Địa điểm truyền giáo của Thánh Phaolô
Cv 19  
Thành phố của Chúa Giêsu
Mt 4: 12-23 Chúa Nhật III Năm A
Nơi Thánh Gia tỵ nạn ở Ai Cập - thuôc Giáo Hội Chính Thống Coptic
Mt 2: 13-15 Lễ Thánh Gia Năm A
Nơi Thánh Gia ẩn náu trên đường sang Ai Cập - thuộc Giáo Hội Công Giáo
   
Xây dựng từ thế kỷ XI - thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp
   
Địa điểm Thánh Gioan nhận mạc khải từ Thiên Chúa và viết sách Khải Huyền
Sách Khải Huyền  
Cây Vả Ông Da-kêu leo lên để nhìn thấy Chúa Giêsu
Lc 19, 1-10 Chúa Nhật XXXI năm C
Nơi Chúa dạy cầu nguyện với Kinh Lạy Cha
Lc 11, 1-4 Chúa Nhật XVII năm C
Nơi Chúa nuôi hơn 5000 người với 5 chiếc bánh và 2 con cá
Lc 24, 46-53; Mc 6,30-44 Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C - Chúa Nhật XVII năm B
Nơi Chúa Về Trời
Lc 24, 46-53 Lễ Chúa Về Trời - Năm C
Nơi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ ba với các môn đệ trên bờ biển Tiberia
Ga 21 Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
Bản đồ các diễn biến Tam Nhật Vượt Qua
  Tam Nhật V. Qua
Nơi táng xác Chúa
  Thứ Bảy T. Th
Núi Sọ - Núi Calvê - Đồi Golgotha   Thứ Sáu T. Th
Nơi Chúa bị giam và đánh đòn sau khi bị bắt   Thứ Năm T. Th
Thiên Sư Gabriel Truyền Tin cho Đức Mẹ
Lc 1, 26-38

Lễ Truyền Tin 25/3 - CN IV Mùa Vọng - B

Tiệc Ly - Thứ Năm Tuần Thánh
Mc 14:12-15
Thứ Năm T. Thánh
Vườn Gethsemani
Lc 22, 39
Lễ Lá
Đàng Thánh Giá - Via Dolorosa
Lc, 23
Thứ Sáu hằng tuần
Chúa biến hình trên núi Tabor
Lc 9,28b-36

CN II Mùa Chay - C CN II Mùa Chay - A

Phép lạ đầu tiên - nước biến thành rượu
Ga 2, 1-11
CN II TN C
Nơi Chúa Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C - Năm A
Nhà thờ Thánh Catherine - Nhà thờ Mục Đồng
Lc 2,1-20;
Lễ Giáng Sinh
Hang Bê Lem nơi Chúa giáng sinh
Mt 1, 18-25; Lc 2,1-20;
Lễ Giáng Sinh

Nhà Thờ Thăm Viếng Church Of Visitation

Đức Mẹ đi thăm bà thánh Ysave - Kinh Magnificat - Linh hồn tôi tán dương Thượng Đế

Luca 1, 46-55

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời - CN 4 Mùa Vọng năm C

Núi Bát Phúc - Mount of Beatitudes Bài Giảng Trên Núi - Tám Mối Phúc Thật Matthêu 5, 1-12

CN IV năm A - Lễ Chư Thánh 1/11

       
       
       

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.