Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm || Hỏi Đáp

Home || Archive || Locations || FAQ

Nhà thờ Bánh và Cá Hóa Nhiều (Church of the Multiplication)

Sự kiện Chúa làm phép lạ biến 5 cái bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi hơn 5000 người được ghi lại trong Phúc Âm Thánh Luca (Lc 9,11b-17) và Marcô (Mc 6,30-44). Phúc âm diễn tả đó là nơi hoang vắng nhưng không nói rỏ tại đâu.

Nhà thờ Bánh và Cá Hóa Nhiều tọa lạc phía Tây Bắc Biển Galilê - gần bên nhà thờ Quyền Tối Cao của Thánh Phêrô (Church of Primacy of Peter). Nhà thờ này được xây cất từ năm 350 nhưng sau đó bị phá hủy khoảng năm 685. Ngôi nhà thờ hiện tại được xây cất lại vào năm 1982.

Mặt tiền và khoảng sân trước nhà thờ

Chính diện

Nhìn từ bên phải

Dưới bàn Bàn thờ là nơi được tin là Chúa đã làm phép lạ

Có đặt một ngọn đèn

Trước bàn thờ là hình ảnh 5 chiếc bánh và 2 con cá

Cận ảnh

ĐGH Gioan Phaolô II đã dâng thánh Lễ tại đây.

Vài chi tiết trên nền nhà thờ

 

Photos courtesy of Sacred Destination

 

Hien Quang May 30, 2010


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.