Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

? ---

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Nếu Bạn Có Hơn 40 Giây: Theo bước chân Chúa Giêsu If You Have More Than 40 Seconds: Following Jesus' footsteps

Bấm chuột trên chữ hay số sẽ dẫn đến các nội dung tương ứng

*** Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật ***

*******************************************

Năm B - Year B

Vọng Phục Sinh - Sáng Chúa Nhật Phục Sinh - Chiều Chúa Nhật Phục Sinh

Easter Vigil - Easter Sunday AM - Easter Sunday PM


 

Last Supper Room