Lễ Vọng - Vigil Mass: Mt 1, 18-25;

Lễ Đêm - Midnight Mass: Lc 2, 1-14

Lễ Rạng Đông - Mass At Dawn: Lc 2, 15-20

Lễ Ban Ngày - Mass During The Day: Jn 1, 1-5, 9-14

 

 

Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. Lễ Giáng Sinh - ngày 25 tháng 12. 40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone. Christmas Day - Dec. 25. 40giayloichua.net@gmail.com.


Mùa Vọng & Mùa Giáng Sinh Năm A - Advent & Christmas Year A PPS -Download English Files | Tải Hình Ảnh * Phụng Vụ Lời Chúa

Chúc Mừng Giáng Sinh - 慶祝聖誕 - Merry Christmas - Joyeux Noël - Buon Natale - Frohe Weihnachten

Lễ Thánh Gia

Holy Family

Mẹ Thiên Chúa

Mother of God

Hiển Linh

Epiphany

Chúa chịu Phép Rửa

Baptism of Lord

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~