Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. Lễ Giáng Sinh - ngày 25 tháng 12. 40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to deliver Sunday Gospel to everyone. Christmas Day - Dec. 25th. 40giayloichua.net@gmail.com.

Hang Đá Bêlem - Nhà Thờ Giáng Sinh

Lễ Chúa Giáng Sinh

Các nhà thờ khác ở Bêlem

Solemnity of the Nativity of the Lord

Lễ Chúa Giáng Sinh|Lễ Rạng Đông|Khổ lớn

Christmas || Mass at Dawn | Full size

 

 

Lk 2:15-20

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

 

Lk 2:15-20

When the angels went away from them to heaven,
the shepherds said to one another,
"Let us go, then, to Bethlehem
to see this thing that has taken place,
which the Lord has made known to us."
So they went in haste and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

 

40 Giây Lời Chúa - vừa bắt đầu từ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B, được cập nhật mỗi tuần theo lịch phụng vụ công giáo - Dự kiến sẽ hoàn tất vào Mùa Phục Sinh Năm C (khoảng tháng 4 năm 2012) - Mời quí bạn ở lại. Liên lạc: 40giayloichua.net@gmail.com
Sunday Gospel in 40 seconds has just been established since the 21st Sunday in Ordinary Time ChristmasM and is updated weekly based on the catholic liturgical calendar. It will be completed by Easter Season (around April 2012) - Please stay to discover. Contact: 40giayloichua.net@gmail.com
Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~

Chúc Mừng Giáng Sinh - 慶祝聖誕 - Merry Christmas - Joyeux Noël - Buon Natale - Frohe Weihnachten