Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. Lễ Giáng Sinh - ngày 25 tháng 1240giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to deliver Sunday Gospel to everyone. Christmas Day - Dec. 25th 40giayloichua.net@gmail.com.

Hang Đá Bêlem - Nhà Thờ Giáng Sinh

Lễ Chúa Giáng Sinh

Các nhà thờ khác ở Bêlem

Solemnity of the Nativity of the Lord

Christmas|Mass During the Day | Full size

Tin Mừng:  Ga 1:1-5, 9-14
               
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật,  ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,  cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông,  nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Jn 1:1-5, 9-14

In the beginning was the Word,
and the Word was with God,
and the Word was God.
He was in the beginning with God.
All things came to be through him,
and without him nothing came to be.
What came to be through him was life,
and this life was the light of the human race;
the light shines in the darkness,
and the darkness has not overcome it.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
He was in the world,
and the world came to be through him,
but the world did not know him.
He came to what was his own,
but his own people did not accept him.

But to those who did accept him
he gave power to become children of God,
to those who believe in his name,
who were born not by natural generation
nor by human choice nor by a man's decision
but of God.
And the Word became flesh
and made his dwelling among us,
and we saw his glory,
the glory as of the Father's only Son,
full of grace and truth.

 

40 Giây Lời Chúa - vừa bắt đầu từ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B, được cập nhật mỗi tuần theo lịch phụng vụ công giáo - Dự kiến sẽ hoàn tất vào Mùa Phục Sinh Năm C (khoảng tháng 4 năm 2012) - Mời quí bạn ở lại. Liên lạc: 40giayloichua.net@gmail.com
Sunday Gospel in 40 seconds has just been established since the 21st Sunday in Ordinary Time ChristmasD and is updated weekly based on the catholic liturgical calendar. It will be completed by Easter Season (around April 2012) - Please stay to discover. Contact: 40giayloichua.net@gmail.com
Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~

Chúc Mừng Giáng Sinh - 慶祝聖誕 - Merry Christmas - Joyeux Noël - Buon Natale - Frohe Weihnachten